Scholenproject

Het samenwerkingsorkest Advendo-EMM  uit Wolphaartsdijk-Kortgene heeft grote ambities om de kinderen uit de groepen 4-5-6 van de basisschool Meer met Muziek bezig te laten zijn.
Op deze leeftijd vinden kinderen het heel leuk om muziek te luisteren en ook muziek te maken.
Daarom wil het samenwerkingsorkest de basisscholen ondersteunen en de bestaande muzieklessen verrijken met praktische muziekinformatie en  een intensieve muziekbeleving.


Het traject bestaat uit een aantal muzieklessen die door de dirigent en zijn assistente worden verzorgd, wat afgesloten wordt met een eindconcert met als thema ‘Popmuziek’ .
De kinderen die daarna door willen gaan en het muzikantengevoel willen ervaren, kunnen zelf een instrument gaan  bespelen in een blazersklas onder leiding van een docent van de Zeeuwse Muziekschool . Aansluitend krijgen de leerlingen lessen op de muziekschool aangeboden waardoor het mogelijk is dat de leerlingen in hun eigen blazersgroep samen mooie en aansprekende muziek blijven  maken. Het hele muziekproject draagt op die manier bij aan de ontwikkelingen van kinderen en aan muziekbeleving en –integratie op beide dorpen.

Op 25 en 28 maart zijn de blazersklassen 2014 in Kortgene en Wolphaartsidjk gestart. Met veel enthousiasme mochten de kinderen meteen op hun instrument gaan spelen. Wat de kinderen op hun eerste les lieten horen was heel goed. Ze mochten hun instrumenten mee naar huis nemen om er elke dag op te kunnen spelen.  Op de fotoseries is een impressie van de eerste lessen te zien.