Nieuwe pauken

Begin november is ons instrumentarium vernieuwd. Met behulp van enkele subsidies hebben we kans gezien om onze pauken te vervangen door 3 andere. De oude waren versleten en nklonken niet goed meer. De nieuwe klinken als een  'klok' en ze zullen zeker een mooi bijdrage aan onze orkestklank gaan leveren.