Opbouw van de vereniging

Informatie Samenwerkingsorkest EMM-ADVENDO

 

1. Missie en doelstelling Samenwerkingsorkest

 

Het samenwerkingsorkest bestaande uit Koninklijke Muziekvereniging Eendracht Maakt Macht (EMM) uit Kortgene en haar partner Aangenaam Door Vermaak En Nuttig Door Ontspanning (ADVENDO) uit Wolphaartsdijk is haar samenwerking gestart in september 2006. Hiermee was het orkest één van de eerste fusieorkesten binnen de provincie Zeeland. Het fanfare orkest bestaat op dit moment uit 40 enthousiast spelende leden.

 

“Het samenwerkingsorkest stelt zich ten doel het beoefenen van instrumentale muziek en de daaraan verwante vormen van amateuristische kunstbeoefening. De vereniging tracht dit doel te bereiken door het aanbieden en bevorderen van een muzikale opleiding voor instrumentale muziekbeoefening, het wekelijks houden van repetities en muziekuitvoeringen, het opluisteren van burgerlijke feesten en al datgeen daar verder toe kan dienen.” 


Bovengenoemde doelstellingen zijn verouderde formuleringen uit de statuten van Koninklijke Muziekvereniging EMM en Advendo maar zeker niet achterhaald. In de praktijk komen deze op het volgende neer: Het samenwerkingsorkest stelt zich ten doel instrumentale muziek te beoefenen en mee te werken aan de algemeen muzikale vorming van haar leden. Op deze wijze wordt ook een bijdrage geleverd aan het culturele en maatschappelijke leven binnen de Noord- en Zuid Bevelandse gemeenschap.

Dit doel wil het samenwerkingsorkest bereiken door:

- Het aanbieden van meerjarige muziekeducatieprojecten op basisscholen; de brede school de Ichthus en de Achthoek uit Wolphaartsdijk en openbare basisschool de Zuidvliet uit Kortgene;

- Primair het geven van concerten en uitvoeringen in beide dorpskernen en secundair daarbuiten; - Het muzikaal opluisteren van plechtigheden en openbare feestelijkheden;

Uitgangspunt van deze doelstelling is dat elke muzikant van het samenwerkingsorkest zijn of haar muzikale kwaliteiten optimaal kan benutten en ontwikkelen. Plezier en beleving in het maken van

muziek door muzikanten van alle leeftijden staat hierin centraal. Belangrijk te noemen is dat hierbij prestatie en gezelligheid hand in hand gaan.

 

2. Samenstelling

 

Samenwerkingsorkest EMM-Advendo bestaat uit twee fanfares afkomstig uit Kortgene en Wolphaartsdijk, dorpen liggend aan het prachtige Veerse Meer. Naast de fanfare bezit de vereniging ook over haar eigen dweilband “de Juuntrappers”. De basis van deze dweilband bestaat uit muzikanten vanuit de fanfare. Tevens zijn we in een voorbereidende fase voor de start van een jeugdsamenspeelgroep met als doel leerlingen snel in te laten stromen in een leerlingenorkest. Door deze instroom blijft de band van de leerling met de muziekvereniging gewaarborgd.

 

3. Bestuur

 

 

Samenwerkingsorkest EMM-Advendo kent twee voltallige besturen. Het bestuur van EMM wordt gevormd door vijf bestuurders en Advendo kent drie bestuursleden. Gezamenlijk wordt eens per zes weken een orkestoverleg gevoerd. Naast het orkestoverleg kent het samenwerkingsorkest ook een driehoeksoverleg. Tijdens dit driehoeksoverleg wordt er periodiek door de twee voorzitters met de dirigent gesproken over de ontwikkeling van het orkest. Het bestuur van het samenwerkingsorkest heeft als voornaamste taak het zorgdragen van de dagelijkse gang van zaken en het geven van richting aan de activiteiten en de jaarplanning. Verder draagt het bestuur zorg voor een representatie van de vereniging en richt zicht op de toekomst van het samenwerkingsorkest. Het streven is dat de samenstelling van het bestuur bestaat uit een aantal spelende en een aantal niet spelende leden. Qua geslacht en leeftijd vormt het bestuur een juiste afspiegeling van de vereniging. Dit is uiteraard wel afhankelijk van de beschikbaarheid van kandidaat bestuursleden.